Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.MACIERZY SZKOLNEJ

Majątek

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
 Majątek szkoły na dzień 31.12.2021r.
  1. Środki trwałe ogółem (011):  4839904,63 zł, w tym grunty:  151352,80 zł
  2. Pozostałe środki trwałe (013):  711394,01 zł
  3. Stan księgozbioru biblioteki (014): 95950,26 zł
  4. Wartości niematerialne iprawne (020):  39882,41

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Anna Fijak

Data publikacji: 2022-11-16 13:35:44

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-12-02 15:39:09 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
2 2022-11-17 08:09:44 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
3 2022-11-16 13:35:44 Dodanie publikacji