Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.MACIERZY SZKOLNEJ

Rejestry, ewidencje

 

Wykaz rejestrów i ewidencji, wg zapisów art.6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

 
 1. księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 2. księga uczniów,
 3. imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 4. imienna ewidencja wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły,
 5. imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych,
 6. imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,
 7. rejestr uchwal rady pedagogicznej,
 8. księgę protokołów zebrań rady pedagogicznej,
 9. rejestry zezwoleń (decyzji) dyrektora,
 10. rejestry wydanych kart rowerowych,
 11. szkolna składnica akt,
 12. rejestr kontroli zewnętrznych,
 13. rejestr skarg i wniosków,
 14. ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 15. książka obiektu budowlanego,
 16. księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestrów ubytków,
 17. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 18. rejestr umów cywilnoprawnych,

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Agata Trochimiak-Przewoźnik

Data publikacji: 2022-11-16 13:36:13

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-16 13:48:54 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
2 2022-11-16 13:36:13 Dodanie publikacji