Biuletyn Informacji Publicznej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.MACIERZY SZKOLNEJ

Zamówienia publiczne

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 6.11.2023 r. wszczęte zostało postępowanie na „Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade (POSTĘPOWANIE NR Z1/126780) dostępnej pod adresem internetowym (gdzie dostępne są wszystkie dokumenty):

https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,146269,e62c6d191c8fd0edd0606846bf13d215.htmlPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla określonych placówek oświatowych Miasta Bielska-Białej", Nr sprawy: ZP.271.2.1S.2022.BMP

Szczegółowe informacje:
https://bip.um.bielsko.pl/a,83317,postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzone-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-p.html

Dokumentacja

załącznik Plan zamówień publicznych 2023.pdf

załącznik Plan zamówień publicznych 2024.pdf

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Agata Trochimiak-Przewoźnik

Data publikacji: 2022-11-16 14:05:49

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2024-01-22 14:13:09 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
2 2024-01-22 14:12:39 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
3 2024-01-22 14:12:06 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
4 2023-11-06 12:31:57 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
5 2023-11-06 12:18:36 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
6 2023-01-31 12:26:18 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
7 2023-01-31 12:26:12 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
8 2023-01-31 12:25:32 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
9 2023-01-31 12:25:25 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
10 2022-11-16 14:46:39 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
11 2022-11-16 14:38:09 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
12 2022-11-16 14:35:34 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
13 2022-11-16 14:12:30 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik
14 2022-11-16 14:05:49 Zmiana publikacji Agata Trochimiak-Przewoźnik